Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach mluvenost lieferte 1250 Treffer
1

Krása jazykového projevu

Daneš, František, in: Jazyk a štýl modernej prózy, Bratislava, Vyd. SAV ; 1965, s. 100-101
2

K rozsahu a obsahu pojmu mluvený jazyk

Kraus, Jiří, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 12-18.
3

Vztah žáků a studentů k mluvené češtině

Frydrychová, Milena; Höflerová, Eva; Svobodová, Jana, in: Regionální revue (Ostrava), č. 2, 1997, s. 38-46
4

Mluvené slovo v pořadech českého rozhlasu: zpráva o výzkumném projektu zpřístupnění archivu Českého rozhlasu pro sofistikované vyhledávání

Škodová, Svatava; Kuchařová, Michaela, in: Studie z aplikované lingvistiky, 5, č. 1, 2014, s. 141-143
5

K dynamice syntaktického popisu textu

Müllerová, Olga, in: Funkční lingvistika a dialektika 2, Praha, ÚJČ ČSAV ; 1988, s. 336-344.
6

Interspeech 2006, ICSLP. 9th International Conference on Spoken Language Processing, Pittsburgh, September 17-21, 2006

Bonn 2006
7

Jak v Čechách a na Moravě mluvíme. Průvodce správnou češtinou. Některé užitečné vazby mluvené češtiny

Kaločová, Jarmila Ostrava 1995
8

Dites-moi un peu: Méthode pratique de français oral

Hingue, A.-M.; Ulm, K. Grenoble 2005
9

Impromtu speech. A symposium

Ed. by Enkvist, Nils Erik Åbo 1982
10

Les variétés du français parlé dans l'espace francophone, ressources pour l'enseignement

Detey, S.; Durand, J.; Laks, B; Lyche, C. Paris 2010