Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Teorie stylu a obecné otázky stylistické lieferte 334 Treffer
1

Stylistika - věda pomezní

Krčmová, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 1-2, 1995, s. 33-35
2Hausenblas, Karel, in: Studies in Functional Stylistics, Praha, Academia ; 1993, s. 51-67
3

Styl sjednotitel a styl rozptyl

Čmejrková, Světla, in: Stylistyka, 4, 1995, s. 226-230
4

Stručná charakteristika stylu a stylistiky

Hausenblas, Karel, in: Stylistyka, 4, 1995, s. 233-243
5

Koncepce stylu a předmět stylistiky

Chloupek, Jan, in: Stylistyka, 4, 1995, s. 249-251
6

Teze o stylu

Jelínek, Milan, in: Stylistyka, 4, 1995, s. 251-257
7

Protiklady stylu

Kraus, Jiří, in: Stylistyka, 4, 1995, s. 258-263
8

Pojetí stylu a stylistiky

Krčmová, Marie, in: Stylistyka, 4, 1995, s. 263-265
9

Od stylu k smyslu

Macurová, Alena; Mareš, Petr, in: Stylistyka, 4, 1995, s. 266-267
10

Naratívne výpovedné akty

Horecký, Ján, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 2, 1992, s. 105-110