Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Urbanová, Ludmila lieferte 33 Treffer
1

Modification of the illocutionary force

Urbanová, Ludmila, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno Studies in English, 22, č. S 2, 1996, s. 63-69
2

On the status of declarative questions in English conversation

Urbanová, Ludmila, in: SFFBU - Brno Studies in English, 21, č. S 1, 1995, s. 59-65
3

Professor Jan Svartvik - a new doctor honoris causa from Masaryk University

Urbanová, Ludmila, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 24, č. S 4, 1998, s. 7
4

Impersonality in radio interviews as a manifestation of semantic indeterminacy

Urbanová, Ludmila, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 24, č. S 4, 1998, s. 109-118
5

Odraz vývoje lingvistického myšlení ve výuce angličtiny na vysoké škole

Urbanová, Ludmila, in: Cesty k tvořivé škole : Sborník příspěvků z konference konané k 50. výročí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno 13.-14. listopadu 1996, Brno, PF MU ; 1998, s. 273-275.
6

On vagueness in authentic English conversation

Urbanová, Ludmila, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 25, č. S 5, 1999, s. 99-107
7

Accentuation in authentic English conversation

Urbanová, Ludmila, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 26, č. S 6, 2001, s. 57-64
8

On the language of authentic English conversation

Urbanová, Ludmila, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 27, č. S 7, 2001, s. 49-55
9

Profesor Josef Hladký jubilující

Urbanová, Ludmila, in: Časopis pro moderní filologii, 84, č. 1, 2002, s. 58-60
10

Professor Josef Hladký septuagenarian

Urbanová, Ludmila, in: Linguistica Pragensia, 12, č. 1, 2002, s. 50-52