Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach psanost lieferte 508 Treffer
1

Jízdenka jako sdělení

Zimová, Ludmila, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 35-39
2

K rozsahu a obsahu pojmu mluvený jazyk

Kraus, Jiří, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 12-18.
3

Proč se jazykověda zabývala víc psaným textem?

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 75, č. 8, 1996, s. 476
4

Hodnocení - problém učitelů i žáků

Šrámek, Libor; Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 14, č. 1, 2003-04, s. 3-6
5

Všichni kulisou jsou prachmizernou!

Paleček, Jenda, in: Biograf, č. 14, 1998, s. 23-41
6

Obučenije pis'mu v russkom jazyke

Rykovska, Milena, in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 7 [APObR 7], Brno, MU ; 2005, s. 66-70
7

Simulation of spoken interaction in written online media texts

Chovanec, Jan, in: Brno Studies in English, 35, č. 2, 2009, s. 109-128
8

Mluvený a psaný projev

Krčmová, Marie, in: Přednášky a besedy ze 46. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 46], Brno, MU ; 2013, s. 106-108
9

Pitfalls of the transitivity hypothesis. Transitivity in conversation and written language in Czech

Čech, Radek; Pajas, Petr, in: Glottotheory (Trnava), 2, č. 2, 2009, s. 41-49
10

Dynamika řečové a literární komunikace. Multimediální čtenář

Lepilová, Květuše Ostrava 2002