Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach psanost lieferte 508 Treffer
1

Jízdenka jako sdělení

Zimová, Ludmila, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 35-39
2

K rozsahu a obsahu pojmu mluvený jazyk

Kraus, Jiří, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 12-18.
3

Literární artefakt

Červenka, Miroslav, in: Obléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 40-78
4

On mutual transformations between spoken and written text

Müllerová, Olga, in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 247-258
5

K analýze žákovských písemných projevů

Pastyřík, Svatopluk, in: Stylistyka, 5, 1996, s. 29-38
6

Text - médium pre zdokonaľovanie písomného prejavu

Tandlichová, Eva, in: Cizí jazyky, 39, č. 5-6, 1995-96, s. 76-78
7

Proč se jazykověda zabývala víc psaným textem?

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 75, č. 8, 1996, s. 476
8

Psané a mluvené slovo v službách raně české reformace

Šmahel, František, in: Náboženské a sociálne hnutie v Uhorsku a v Čechách, Bratislava, Univ. Komenského ; 1995, s. 128-144.
9

Rychle číst předpokládá jasně psát

Hausenblas, Ondřej, in: Čeština doma a ve světě, [1], č. 2, 1993, s. 96-98
10

Hodnocení - problém učitelů i žáků

Šrámek, Libor; Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 14, č. 1, 2003-04, s. 3-6