Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach zdvořilost lieferte 288 Treffer
1

Formy grzecznosciowe w języku polskim

Damborský, Jiří, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 163-172
2

Poraitonesu to keigo [Politeness and honorifics]

Neustupný, Jiří V., in: Nihongo, č. 9, 1996, s. 60-65
3

Pojitibu-poraitonesu to keigo kaihi [Positive politeness and honorific avoidance]

Neustupný, Jiří V., in: Nihongo, č. 10, 1996, s. 56-61
4

Poraitonesu to keigo, pojitibu poraitonesu to keigo kaihi, danwa reberu kara mita poraitonesu

Neustupný, Jiří V., in: Kotoba wa shakai o kaerareru, Tokyo, Akashi Shoten ; 1997, s. 249-291
5

K současným tendencím v oblasti zkoumání verbální zdvořilosti

Chejnová, Pavla, in: Chronos - logos - topos : V současném filologickém bádání, Praha, Karolinum ; 2012, s. 83-93
6

Vyjadřování zdvořilosti v češtině

Chejnová, Pavla Praha 2004
7

Komplimenty. Kurs pozitivní komunikace 6

Nebeská, Iva, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 131-133
8

Zdvořilost a porozumění

Hoffmannová, Jana, in: Kształcenie porozumiewania się : Materiały konferencji naukowej Opole 26-28.09.1994 r, Opole, Uniw. Opolski ; 1994, s. 69-78
9

Několik poznámek k verbalizaci zdvořilosti na 2. stupni základní školy

Pacovská, Jasňa, in: Transmise kultury a škola, Praha, CEFRES ; 1998, s. 113-124
10

The space for politness in Japanese communication

Halászová, Věra, in: Space in Languages, Praha, UK ; 1996, s. 79-81