Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach intertextovost lieferte 197 Treffer
1

Intertextualita, polyfonie, heteroglosie: úvodem

Hoffmannová, Jana; Čmejrková, Světla, in: Slovo a slovesnost, 73, č. 4, 2012, s. 245-252
2

Citát v multidisciplinárním pohledu. Studie o citátu v časopise Zeitschrift für Semiotik

Mareš, Petr, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 1, 1995, s. 38-43
3

Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej

Pod red. Mazura, Jana Lublin 2010
4

Intertekstualnost

Juvan, Marko Ljubljana 2000
5

Intertextualität

Berndt, Frauke; Tonger-Erk, Lily Berlin 2013
6

Konference o intertextualitě a postmoderním umění

Mikušťáková, Anna, in: Slavia, 67, č. 4, 1998, s. 562-563
7

Vliv hypertextu na proces čtení

Marešová, Hana, in: Varia 12 : Zborník materiálov z 12. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. - 6. 12. 2002), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2005, s. 76-80.
8

K hypertextové struktuře

Marešová, Hana, in: Čeština doma a ve světě, 14, č. 1-4, 2006, s. 42-49
9

Kreativita v internetové síti

Marešová, Hana, in: Eurolitteraria & Eurolingua 2007 [Eurolingua 2007] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2008, s. 214-218.
10

Postnewtonovská intertextualita

Faltýnek, Dan, in: Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? [ZVLing] : Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 17.-19. května 2004, Olomouc, UP ; 2006, s. 82-85