Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2005CZ034867
AutorHajič, Jan; Hajičová, Eva; Panevová, Jarmila; Sgall, Petr
Titel

Syntaktické anotování textů z Českého národního korpusu

ErschienenJazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 213-228
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Matematické, statistické a strojové zpracování češtiny
Korpusová lingvistika
Syntax
Lingvistika textu
Klassifikation (EN)Mathematical, statistical, and machine processing of Czech
Corpus linguistics
Syntax
Text linguistics
Schlagwörterlingvistika korpusová; lingvistika komputační; syntax; anotace syntaktické; korpusy; popis funkční generativní; členění větné aktuální; syntax závislostní; korpusy závislostní; Prague Dependency Treebank; koreference; slovosled; čeština; lingvistika textová
Schlagwörter (DE)Korpuslinguistik; Computerlinguistik; Syntax (Satzlehre); Korpora; Aktuelle Satzgliederung; Wortstellung; Tschechisch; Textlinguistik
AnmerkungAnotování textů z ČNK v Pražském závislostním korpusu: anotace aktuálního členění věty, zachycení gramatické a textové koreference
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/34867
PURLCitation link