Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Panevová, Jarmila lieferte 156 Treffer
1

O Evě Hajičové - k jejímu životnímu jubileu

Panevová, Jarmila, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 4, 1995, s. 317-319
2

Valency frames and the meaning of the sentence

Panevová, Jarmila, in: The Prague School of Structural and Functional Linguistics : A Short Introduction, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 223-243
3

Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení České republiky v roce 1995

Panevová, Jarmila, in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 1-2, 1996, s. 21-23
4

Rozhovor s jubilantem prof. dr. hab. A. Boguslawským

Panevová, Jarmila, in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 3-4, 1996, s. 44-47
5

More remarks on control

Panevová, Jarmila, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1996, s. 101-120
6

Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení České republiky v r. 1994

Panevová, Jarmila, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 1-2, 1995, s. 18-21
7

Vzpomínka na Paula L. Garvina

Panevová, Jarmila, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 1-2, 1995, s. 70-72
8

Kolik významů má český instrumentál? Příspěvek k výkladu pádových významů

Panevová, Jarmila, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 14-23
9

Rozhovor s prof. Rudolfem Růžičkou

Panevová, Jarmila Růžička, Rudolf, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 3-4, 1995, s. 132-135
10

30 let pobočky Jazykovědného sdružení v Hradci Králové (ohlédnutí a perspektivy)

Panevová, Jarmila, in: Češtinář. Třicet let pobočky JS v Hradci Králové, příloha, 5, 1995, s. 3-4