Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach popis funkční generativní lieferte 55 Treffer
1

Systemic ordering of complementations in English as tested with native speakers of British English

Preinhaelterová, Ludmila, in: Linguistica Pragensia, č. 1, 1997, s. 12-25
2

Dependency syntax in functional generative description

Hajičová, Eva; Sgall, Petr, in: Dependenz und Valenz: Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung, Berlin, de Gruyter ; 2003, s. 570-592
3

Funkční generativní popis: východisko popisu teoretického i počítačového

Panevová, Jarmila, in: Přednášky z 39. běhu LŠSS [PřednLŠSS 39], Praha, UK ; 1997, s. 25-30
4

Teorie valence a její formální zpracování

Sgall, Petr, in: Slovo a slovesnost, 59, č. 1, 1998, s. 15-29
5

Functional generative description and its Praguian roots

Hajičová, Eva; Panevová, Jarmila, in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 65-66, 1996, s. 21-28
6

Functional generative description and its Praguian roots

Panevová, Jarmila; Hajičová, Eva, in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 44 s.
7

Sloveso: centrum věty; valence: centrální pojem syntaxe

Panevová, Jarmila, in: Aktuálne otázky súčasnej syntaxe, Bratislava, Veda ; 2005, s. 73-77.
8

From FGD to file change semantics

Kruijff-Korbayová, Ivana; Kruijff, Geert-Jan M., in: Abstracts : International Conference Bridges and Interfaces: Form, Meaning and Function, Prague, March 12-14, 1998, Praha, UK ; 1998, 20 s.
9

Attributed grammars and synthesis of Czech sentences

Borota, Jan, in: Aplikace umělé inteligence AI'88 : Sborník referátů Praha, Palác kultury, 8.-10. března 1988, Praha, Ústav pro informační systémy v kultuře ; 1988, s. 233-240.
10

Complex dependency structures and graphs

Janátová, Zita, in: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 56, 1991, s. 5-36