Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach anotace syntaktické lieferte 15 Treffer
1

Deep syntactic annotation: tectogrammatical representation and beyond

Sgall, Petr; Hajičová, Eva; Panevová, Jarmila, in: HLT-NAACL 2004 Workshop : Frontiers in Corpus Annotation, Boston, Association for Computational Linguistics ; 2004, s. 32-38
2

Syntaktická proměna Českého akademického korpusu

Vidová Hladká, Barbora; Urešová, Zdeňka; Bémová, Alla, in: Slovo a slovesnost, 72, č. 4, 2011, s. 268-286
3

Syntakticky anotovaný korpus českých textů

Hnátková, Milena; Jäger, Petr; Jelínek, Tomáš; Petkevič, Vladimír; Rosen, Alexandr; Skoumalová, Hana, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 3: Gramatika a značkování korpusů, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011, s. 143-153
4

Issues of verb valency in syntactic annotation of a large corpus

Sgall, Petr, in: Language resources and linguistic theory, Milan, FrancoAngeli ; 2004, s. 25-37
5

K syntaktické anotaci textů z Českého národního korpusu: od analytické a tektogramatické rovině

Řezníčková, Veronika; Urešová, Zdeňka, in: Aktuálne otázky súčasnej syntaxe, Bratislava, Veda ; 2005, s. 57-72.
6

Compiling of the Slovene Dependency Treebank corpus according to the Prague Dependency Treebank corpus

Ledinek, Nina; Žele, Andreja, in: Gramatika a korpus, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2007, s. 159-169
7

Česká adverbia s příponou -o v teoretickém popisu a v syntakticky anotovaném korpusu

Ševčíková, Magda, in: Philologica, 72, 2013, s. 365-374
8

The current status of the Prague Dependency Treebank

Hajičová, Eva; Hajič, Jan; Vidová Hladká, Barbora; Holub, Martin; Pajas, Petr; Řezníčková, Veronika; Sgall, Petr, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'01] : 4th International Conference, TSD 2001, Železná Ruda, Czech Republic, September 11-13, 2001. Proceedings, Berlin, Springer ; 2001, s. 11-20
9

Valence jako jádro jazykového systému

Sgall, Petr, in: Slovo a slovesnost, 67, č. 3, 2006, s. 163-178
10

Theoretical description of language as a basis of corpus annotation. The case of Prague Dependency Treebank

Hajičová, Eva, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 2002, s. 111-127