Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ013479
AutorKamiš, Karel
Titel

Čeština a romština v českých zemích. Překonávání komunikačních bariér v multietnické společnosti

Ort/VerlagÚstí n. Labem: UJEP
Jahr1999
Seiten137 s.
Sprachecze
ISBN80-7044-251-4
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
SLOVENŠTINA
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Romština
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
SLOVAK
Czech verbal communication and sociolinguistics
Romany
Contacts of Czech with Slavonic languages
Schlagwörterčeština; romština; slovenština; mluvnice; komunikace; kontakty jazykové; bariéry komunikační
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Slowakisch; Grammatik; Kommunikation; Sprachkontakt
ReviewČervenka, Jan Respekt (Praha) 2000, 11, č. 11, 23. s.; Červenka, Jan Nové knihy (Praha) 2000,
AnmerkungZákladní konfrontační lingvistické informace o zvukové, grafické, lexikální, morfologické a syntaktické stránce češtiny, slovenštiny a romštiny. Tři tematické okruhy: historický, lingvistický a komunikační.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13479
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jazyky a jejich vztahy. Čeština a romština / Kamiš, Karel
Vícejazyčná komunikace v českých zemích / Kořenský, Jan
Maďarská příjmení v českých zemích / Forstinger, Rudolf
O příjmeních v českých zemích / Knappová, Miloslava
Rumunská kultura a jazyk v českých zemích. Sborník z konference Den rumunské kultury a jazyka konané dne 27. února 2008 na Katedře aplikované lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Čeština v nových spolkových zemích Německa / Zachärlichová, Renata
Čeština v nových spolkových zemích Německa / Zschärlich, Renate