Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Romany lieferte 291 Treffer
1

Language management for Romani in Central and Eastern Europe

Neustupný, Jiří V., in: New Language Planning Newsletter (Mysore, India), 7, č. 4, 1993, s. 1-6
2

On typological changes and structural borrowing in the history of European Romani

Bubeník, Vít, in: Romani in Contact : The History, Structure and Sociology of a Language, Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 1-24
3

Trial and error in written Romani on the pages of Roman periodicals in Romani in Contact

Hübschmannová, Milena, in: Romani in Contact : The History, Structure and Sociology of a Language, Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 189-205
4

Romština

Elšík, Viktor, in: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce [Heterogennost...], Praha, FF UK ; 1999, s. 143-150
5

Romština jako cizí jazyk

Elšík, Viktor, in: Cizí jazyky, 44, č. 1, 2000-01, s. 7-9
6

Romské obyvatelstvo v rodných matrikách chmeľovské farnosti na Bardějovsku v 19. a na začátku 20. století

Valášková, Naďa, in: Onomastický zpravodaj, 32-33 (1991-92), 1992, s. 191-198
7

Angloromani - a new variant

Kolář, Pavel, in: Silesian Studies in English 2009 [SilStE'09] : Proceedings of the International Conference of English and American Studies, 7-8 September, 2009, Silesian University in Opava, Opava, SlU ; 2010, s. 9-20.
8

Romština naznačuje původ Romů. Romština a indické jazyky

Hübschmannová, Milena, in: Romové, Brno, Muzeum romské kultury ; 1999, s. 9-12.
9

Romština naznačuje původ Romů

Hübschmannová, Milena, in: Romové, tradice a současnost, Brno, Moravské zemské muzeum ; 1991, s. 9-13
10

Hlavné zásady rómskeho pravopisu

Hübschmannová, Milena, in: Romano nevo l'il (Prešov), 3, č. 35-37, 1993, s. 3-6