Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ002645
AutorKoblížek, Vladimír
Titel

K jazykové stránce dvou povídek Boženy Němcové (Karla, Dobrý člověk)

ErschienenPrameny díla, dílo pramenem : Sborník příspěvků z konference o životě a díle Boženy Němcové, konané 15. - 16. září 1992 v Hradci Králové, Hradec Králové, Gaudeamus ; 1995, s. 185-190.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterNěmcová, Božena; jazyk autorský; styl autorský; čeština; dialektismy; nářečí chodské; nářečí východočeská; frazeologie
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Autorstil; Tschechisch; Phraseologie
AnmerkungAnalýza jazyka B. Němcové v těchto dvou povídkách, užití dialektismů, lidové frazeologie, rozdíly mezi jazykem vypravěče a jazykem postav
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/2645
PURLCitation link