Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach jazyk autorský lieferte 1550 Treffer
1

The Hindi poet Vinod Kumār Śukl

Offredi, Mariola, in: Archív orientální, 67, č. 1, 1999, s. 83-94
2

Durychův "Z růže kvítek"

Durych, Václav, in: Lidová demokracie (Praha), 48, č. 34, 1992, s. 4, 8.4.1992
3

Pokus o Šruta

Červenka, Miroslav, in: Obléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 294-300
4

Syntactic peculiarities in Jyotiprakāś Cattopādhyāy's Prose Language

Preinhaelterová, Hana, in: Archív orientální, 63, č. 1, 1995, s. 71-79
5

K životu a dílu Marie Stryjové

Loewenstein, B., in: Křesťanská revue, 64, č. 10, 1997, s. 184-187
6

Marie Loewensteinová-Stryjová spisovatelka

Meier, J., in: Broumovsko, 8, č. 1, 1994, s. 4-6
7

The language of tragedy and the tragedy of language in Anna Karenina and Madame Bovary

Friedrich, Paul; Radulescu, Domenica, in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 20 s.
8

Korišćenje elementa tekstualne gramatike u dramama Laze Kostića

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Laza Kostić i srpski i evropski romantizam. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd 10.-15.9. 1991. Knj. 21/1, Beograd, 1993, s. 277-284
9

Jazyk jako povídka a historie jako lexikon

Micić, Tatjana Stojčetović, Jaroslava, in: Babylon - Literární a výtvarná příloha, 17, č. 7, 2008, s. 3, 31.3.2008
10

[ Diskusní příspěvky na konferenci o spisovné slovenštině v Bratislavě v dubnu 1962]

Daneš, František, in: Jazykovedné štúdie, 7, 1963, s. 110, 176