Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Koblížek, Vladimír lieferte 70 Treffer
1

Rodná jména a jejich hypokoristické podoby v Jungmannově Slovníku česko-německém

Koblížek, Vladimír, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 31-35
2

Čeští bohemisté o cestách a cestování

Koblížek, Vladimír, in: Češtinář, 5, č. 5, 1994-95, s. 138-145
3

František Martin Pelcl jako jazykovědec

Koblížek, Vladimír, in: František Martin Pelcl : Sborník příspěvků z odborného semináře. [Sv. 1], Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1994, s. 26-31
4

Počítačový slang

Koblížek, Vladimír, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 84-91.
5

Čeština a výpočetní technika

Koblížek, Vladimír, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 145-151
6

Český jazyk a literatura opět vychází

Koblížek, Vladimír, in: Češtinář, 2, č. 5, 1991-92, s. 106-107
7

Za Janem Diblíkem

Koblížek, Vladimír, in: Češtinář, 6, č. 5, 1995-96, s. 144-145
8

Jazyková stránka cestopisu Oldřicha Prefáta z Vlkanova "Cesta z Prahy do Benátek"

Koblížek, Vladimír, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 104-108
9

Hypokoristické podoby rodných jmen ovlivněné dialektem podkrkonošské oblasti

Koblížek, Vladimír, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 83-88
10

K jazykové stránce dvou povídek Boženy Němcové (Karla, Dobrý člověk)

Koblížek, Vladimír, in: Prameny díla, dílo pramenem : Sborník příspěvků z konference o životě a díle Boženy Němcové, konané 15. - 16. září 1992 v Hradci Králové, Hradec Králové, Gaudeamus ; 1995, s. 185-190.