Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Němcová, Božena lieferte 94 Treffer
1

Božena Němcová a její Babička. Sborník příspěvků z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě Praha 28. 6. - 3. 7. 2005. Sv. 3

Ed. Piorecký, Karel Praha 2006
2

"Ženské" a "mužské" v komunikaci (korespondence B. Němcové)

Saicová Římalová, Lucie, in: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce [Heterogennost...], Praha, FF UK ; 1999, s. 86-93.
3

"Prameny díla, dílo pramenem"(nad konferencí o životě a díle Boženy Němcové)

Peřina, Josef, in: Zpravodaj katedry bohemistiky, 2, č. 3, 1992, s. 17-19
4

Božena Němcová: život, dílo, doba

Adamová, Bohumila, in: Český jazyk a literatura, 56, č. 5, 2005-06, s. 248-250
5

Božena Němcová : život - dílo - doba. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 7.-8. září 2005 v Muzeu Boženy Němcové

K vyd. připrav. Horký, Milan Česká Skalice 2006
6

Pokus o slohový rozbor Babičky

Adam, Robert, in: Česká literatura, 48, č. 3, 2000, s. 227-233
7

Neznámý dopis Boženy Němcové ve třetím svazku Korespondence

Adamová, Bohumila, in: Tvar (Praha), č. 2, 2006, s. 10., 26.1.2006
8

Božena Němcová. Korespondence 3. 1857-1858

Ved. editor. kol. Saicová Římalová, Lucie Praha 2006
9

Grafická stránka korespondence Boženy Němcové

Adam, Robert, in: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), Brno, Host ; 2010, s. 386-401.
10

Pohádky Boženy Němcové v angličtině

Koudelková, Eva, in: Prameny díla, dílo pramenem : Sborník příspěvků z konference o životě a díle Boženy Němcové, konané 15. - 16. září 1992 v Hradci Králové, Hradec Králové, Gaudeamus ; 1995, s. 101-107.