Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach dialektismy lieferte 165 Treffer
1

Ze skarbca leksyki gwarowej. O pochodzeniu i semantyce dwu osobliwych wyrazów

Ostrowski, Bogumił, in: Studia etymologica Brunensia 2 [StEBr 2] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 10.-12. září 2002, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2003, s. 153-161.
2

O zdrobňování a o jednom dialektismu

Harvalík, Milan, in: Naše řeč, 80, č. 2, 1997, s. 106-107
3

Dialekt jako exponent stylových hodnot komunikátu

Krčmová, Marie, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 189-199
4

Český venkov a kniha. Příspěvek k poznání názorů i jazyka venkovského obyvatelstva severovýchodních Čech v první polovině 18. století

Koblížek, Vladimír, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 92-102
5

Nazvanijata na rastenieto Helianthus annuus v bălgarskija ezik

Dimitrova-Todorova, Liljana, in: Studia etymologica Brunensia 2 [StEBr 2] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 10.-12. září 2002, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2003, s. 351-364.
6

Starodavni narodni nazvy riznovydiv spidnyc' u hovorach ukrajins'koji movy

Paškova, N. I., in: Ucrainica, 1, 2004, s. 73-76
7

Etimologičeskij kommentarij k odnomu češskomu dialektizmu

Janyšková, Ilona, in: Slavica Svetlanica : Jazyk i kartina mira: k jubileju Svetlany Michajlovny Tolstoj, Moskva, Indrik ; 2013, s. 80-83
8

Moravanky v Praze

Bachmannová, Jarmila, in: Naše řeč, 79, č. 4, 1996, s. 207-211
9

Místo východomoravského dialektu v komunikaci obyvatel Zlínska

Kolařík, Josef, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 128-132
10

Pár slov o zhůvěřilosti

in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2000, 30.10.2000