Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech lieferte 1336 Treffer
1

Smutek Jana Čepa

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 89-97
2

Žehnací modlitba

Lašťovičková, Michaela; Grygerková, Marcela, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 99-102
3

Dopis v uměleckém osudu Boženy Němcové

Janáčková, Jaroslava, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 193-201
4

A narrative strategy: experiential iconicism in Czech Dream-book by Ludvík Vaculík

Čmejrková, Světla, in: Organization in Discourse : Proceedings from the Turku Conference, Turku, Univ. of Turku ; 1995, s. 213-222
5

Jevištní řeč v avantgardním divadle, v Zahradní slavnosti a Largu desolatu

Ambrosová, Veronika, in: Česká literatura, 40, č. 2-3, 1992, s. 286-290
6

Ironie v Lásky hře osudné

Nekula, Marek, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 61-74
7

Marie Damborská a lidové pověsti v jejím literárním díle

Matuzsková, Jitka, in: Národopisná revue, 6, č. 1, 1996, s. 18-19
8

Postava hlavního hrdiny a proměny textové výstavby v prozaické tetralogii Josefa Škvoreckého

Hetych, Josef, in: Češtinář, 6, č. 2, 1995-96, s. 40-52
9

Nina Bonhardová a jižní Čechy

Váchová, Helena, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 102-107
10

Mluvenostní stylizace v jihočeských prózách Mileny Brůhové

Junková, Bohumila, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 67-89