Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach styl autorský lieferte 635 Treffer
1

"Ruchlosigkeit"und "russischer Kaviar". Öffentlicher und privater Stil bei Karl Kraus

Scheichl, Sigurd Paul, in: Brücken, 8, 2002, s. 225-234
2

Individuální styl a jeho významová aktivita

Červenka, Miroslav, in: Stylistyka, 4, 1995, s. 223-230
3

Pokus o slohový rozbor Babičky

Adam, Robert, in: Česká literatura, 48, č. 3, 2000, s. 227-233
4

Zvířata jako lidé a lidé jako zvířata v prózách Karla Poláčka

Mrázková, Kamila, in: Česká literatura, 47, č. 2, 1999, s. 130-143
5

Styl literárněvědných textů Arna Nováka

Jelínek, Milan, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 51-52, č. V 5-6, 2004, s. 153-165
6

"Semantische Geste"und Ritualisierung bei B. Hrabal

Mercks, Kees, in: Dutch Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists, Bratislava, August 30 - September 9, 1993: Literature, Amsterdam, Rodopi ; 1994, s. 257-268
7

Kompozice Mahenova Chrousta

Všetička, František, in: Slavia Occidentalis (Warszawa), 44, 1987 (1990), s. 81-87
8

Na okraj dětské literatury

Daneš, František, in: Naše řeč, 34, 1950, s. 153-157
9

Aktual'nyje problemy idiostilja v kommunikativnoj stilistike teksta

Bydina, Irina, in: Rossica Olomucensia 46-47 [RosOl-Sb 46-47] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.08.-01.09.2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 45-48.
10

Hausenblas nezveřejněný

Macurová, Alena, in: Jazykovědné aktuality, 51, č. 3-4, 2014, s. 90-97