Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach frazeologie lieferte 1364 Treffer
1

Očerki po istorii češskoj frazeologii

Stěpanova, Ludmila Sankt-Peterburg 2003
2

Nacional'nyje leksiko-frazeologičeskije fondy

Sankt-Peterburg 1995
3

Phraseologie. Eine Einführung

Palm, Christine Tübingen 1995
4

Diachroničeskij analiz russkoj frazeologii: rezul'taty i razmyšlenija

Stěpanova, Ludmila, in: Rossica Olomucensia, 42, č. 1, 2004, s. 37-42
5

A frazémák jelentéstani vizsgálatának módszertanához

Juhász, József, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 87-91
6

K voprosu leksikografičeskoj obrabotki raznych tipov frazeologizmov

Kroupová, Libuše; Mejstřík, Vladimír; Petráčková, Věra, in: Frazeologizm i jego leskikografičeskaja razrabotka, Minsk, 1987, s. 88-89
7

Zlatá doba české fraseologie

Florian, Josef, in: Střední Evropa (Praha), 7, č. 18, 1991-92, s. 125-134
8

Fifteen commandments of a phraseologist

Čermák, František, in: Yearbook of Phraseology (Berlin), 1, 2010, s. 179-182
9

Phraseology and idiomatics: substance and vagaries of views

Čermák, František, in: Phraseologie und Kultur, Maribor, Univ. of Maribor ; 2014, s. 41-62
10

Pes v české frazeologii

Střížová, Jana; Durecová, Petra, in: Slavica iuvenum 14, Ostrava, OU ; 2013, s. 225-229