Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001441
AutorDvořák, Karel
Titel

K písemným projevům studentů gymnázia. Ke schopnostem studentů nejvyššího ročníku gymnázia vyjadřovat citové prožitky

ErschienenČeský jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 62-68
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky české stylistiky
Klassifikation (EN)General works
Schlagwörterčeština; sloh
Schlagwörter (DE)Tschechisch
AnmerkungSubjektivní faktor ve slohové výchově. Rozbor písemných slohových prací studentů gymnázia v Českých Budějovicích, hodnocení jejich slohových schopností
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1441
PURLCitation link