Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ003322
AutorBeránková, Eva
Titel

Podzim všemi smysly. Ke schopnostem žáků ZŠ vyjadřovat vlastní citové prožitky

ErschienenČeský jazyk a literatura, 46, č. 9-10, 1995-96, s. 209-213
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Klassifikation (EN)Contributions to the methodology of particular questions
Schlagwörtersloh; vyučování; čeština
Schlagwörter (DE)Unterricht; Tschechisch
AnmerkungNavazuje na články v ČJLit č. 3-4, 1995-96. O nutnosti rozvíjet vyjadřovací schopnosti žáků při slohové výchově
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/3322
PURLCitation link