Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000865
AutorDvořák, Karel
Titel

K písemným projevům studentů gymnázia. Ke schopnostem studentů nejvyššího ročníku gymnázia vyjadřovat citové prožitky

ErschienenJazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 90-101
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Klassifikation (EN)Contributions to the methodology of particular questions
Schlagwörtersloh; čeština; vyučování
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Unterricht
AnmerkungZaměřeno na individuální sloh a subjektivní faktor ve slohové výuce
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/865
PURLCitation link