Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Český jazyk a literatura lieferte 1168 Treffer
1

Vítám návrh na rozdělení českého jazyka a literatury

Smazal, Jaroslav, in: Český jazyk a literatura, 53, č. 1, 2002-03, s. 31
2

Hejno hus i husí

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 53, č. 4, 2002-03, s. 198
3

Vzpomínáme nedožitých devadesátých narozenin prof. F. Cuřína

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Český jazyk a literatura, 54, č. 2, 2003-04, s. 90
4

kpc0736593. Ještě ke krásám každodenní češtiny

Hronek, Jiří; Sgall, Petr, in: Český jazyk a literatura, č. 3-4, 1993-94, s. 74
5

Miloš Knetl (1950-2006)

Soukal, Josef, in: Český jazyk a literatura, 56, č. 5, 2005-06, s. 245
6

Usnesení odborné komise pro přípravu učebních osnov českého jazyka a literatury pro gymnázia

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 40, č. 6, 1989-90, s. 221
7

Zpřístupnění informací o slovní zásobě staré češtiny

Černá, Alena M., in: Český jazyk a literatura, 57, č. 4, 2006-07, s. 208
8

Byla založena Asociace středoškolských češtinářů

Kostečka, Jiří; Soukal, Josef, in: Český jazyk a literatura, 63, č. 3, 2012-13, s. 105
9

Jiří Hasil šedesátiletý

Hrdlička, Milan, in: Český jazyk a literatura, 67, č. 4, 2016-17, s. 196
10

O češtině v televizi

in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 184