Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach sloh lieferte 147 Treffer
1

K písemným projevům studentů gymnázia. Ke schopnostem studentů nejvyššího ročníku gymnázia vyjadřovat citové prožitky

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 62-68
2

Invenčná fáza štýlotvorného procesu

Porubcová, Jozefína, in: Čeština - bádání a učení [ČešBU] : Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2007, s. 79-81
3

K písemným projevům studentů gymnázia. Ke schopnostem studentů nejvyššího ročníku gymnázia vyjadřovat citové prožitky

Dvořák, Karel, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 90-101
4

Výcvik v aktivním porozumění textu jako jedna z cest tvoření textu vlastního

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 3-4, 1992-93, s. 59-68
5

Osnova při školní slohové výchově

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 6, č. 5, 1995-96, s. 139-142
6

Podzim všemi smysly. Ke schopnostem žáků ZŠ vyjadřovat vlastní citové prožitky

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 9-10, 1995-96, s. 209-213
7

Dvacátý ročník Olympiády v českém jazyce

Nejedlý, Petr; Oliva, Karel, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 3-4, 1994-95, s. 71-77
8

Slohová cvičení

Urbánek, Zdeněk, in: Literární noviny (Praha), 1995, 4.5.1995
9

Krásná princezna a zlý drak

pk, in: Haló noviny (Praha), 1999, 25.6.1999
10

Objektivní a subjektivní rysy ve vyučování slohu

Rysová, Květa, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 152-157