Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Dvořák, Karel lieferte 36 Treffer
1

K písemným popisům žáků 8. ročníků základních škol

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 212-217
2

K písemným projevům studentů gymnázia. Ke schopnostem studentů nejvyššího ročníku gymnázia vyjadřovat citové prožitky

Dvořák, Karel, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 90-101
3

Výcvik v aktivním porozumění textu jako jedna z cest tvoření textu vlastního

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 3-4, 1992-93, s. 59-68
4

Publicistický styl ve slohové výchově

Dvořák, Karel, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 1 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF JU ; 1992, s. 79-84
5

K písemným projevům studentů gymnázia. Ke schopnostem studentů nejvyššího ročníku gymnázia vyjadřovat citové prožitky

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 62-68
6

Stupeň schopnosti poznávat a vyjadřovat myšlenkové vztahy ve výpovědích. Zkoumáno na vzorku žáků nejvyšších ročníků středních škol

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 3-4, 1997-98, s. 67-73
7

Stupeň schopnosti poznávat a vyjadřovat myšlenkové vztahy ve výpovědích. (Dokončení)

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 5-6, 1997-98, s. 113-121
8

K poznávání slovesných časů na středních školách

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 50, č. 3-4, 1999-2000, s. 57-62
9

Jazyková stránka literárního textu jako součást interpretace

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 5-6, 2000-01, s. 123-131
10

Tvořivost žáků v popisném slohovém postupu

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 52, č. 7-8, 2001-02, s. 163-166