Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000039
AutorDimitrova-Vulchanova, Mila
Titel

Clitics in Slavic

ErschienenStudia Linguistica, 49, č. 1, 1995, s. 54-92
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Vzájemné kontakty mezi jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Mluvnická stavba jazyka
Bulharština
Makedonština
Srbocharvátština
Morfologie
Klassifikation (EN)Contacts between Slavonic languages. Comparative contributions
Grammatical structure of language
Bulgarian
Macedonian
Serbo-Croat
Morphology
Schlagwörterpříklonky; jazyky slovanské
Schlagwörter (DE)Slawische Sprachen
AnmerkungPravidla umisťování klitik ve vybraných slovanských jazycích (v bulharštině, makedonštině, srbocharvátštině a češtině)
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/39
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Clitics in the Slavic languages / Dimitrova-Vulchanova, Mila
A Handbook of Slavic Clitics / Franks, Steven
Reflexive Clitics in Slavic and Romance Languages. A Comparative View from an Antipassive Perspective / Taraldsen Medová, Lucie
Slavic and Italian impersonal constructions with reflexive clitics / Růžička, Rudolf
A Descriptive study of clitics in four Slavic languages: Serbo-Croatian, Bulgarian, Polish, and Czech / Rubadeau, Patrice Marie
A note on clitics and prosody / Toman, Jindřich
Notes on clitics and linearization / Palek, Bohumil