Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000039
Author(s)Dimitrova-Vulchanova, Mila
Title

Clitics in Slavic

PublishedStudia Linguistica, 49, č. 1, 1995, s. 54-92
Languageeng
Classification (CZ)Vzájemné kontakty mezi jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Mluvnická stavba jazyka
Bulharština
Makedonština
Srbocharvátština
Morfologie
Classification (EN)Contacts between Slavonic languages. Comparative contributions
Grammatical structure of language
Bulgarian
Macedonian
Serbo-Croat
Morphology
Subjectspříklonky; jazyky slovanské
Subjects (DE)Slawische Sprachen
NotePravidla umisťování klitik ve vybraných slovanských jazycích (v bulharštině, makedonštině, srbocharvátštině a češtině)
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/39
PURLCitation link