Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Makedonština lieferte 185 Treffer
1

K některým makedonským názvům dřevin

Janyšková, Ilona, in: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1998, s. 143-150
2

Makedonské výrazy s významem "plakat"

Karlíková, Helena, in: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1998, s. 159-165
3

K makedonským homonymům

Havlová, Eva, in: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1998, s. 103-110
4

Digrafijata vo makedonskiot pismen jazik

Pandev, Dimitar, in: Les études balkaniques tchèques 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998, Praha, Euroslavica ; 1999, s. 19-23
5

Etymologické poznámky k makedonským homonymům

Havlová, Eva, in: Les études balkaniques tchèques 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998, Praha, Euroslavica ; 1999, s. 29-34
6

Makedonskite korelati na češkiot predlog k [ke, ku]

Rous, Donka, in: Les études balkaniques tchèques 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998, Praha, Euroslavica ; 1999, s. 51-56
7

Akcentot kaj glagolskite formi vo dolnovardarskite govori

Karanfilovski, Maksim, in: Les études balkaniques tchèques 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998, Praha, Euroslavica ; 1999, s. 57-63
8

Morfološko-sintaksički posebnosti na jugoistočnite makedonski govori niz stranicite na Zbornikot na Verkovik objaven vo Praga

Peev, Kosta, in: Les études balkaniques tchèques 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998, Praha, Euroslavica ; 1999, s. 65-74
9

Makedonské lidové pohádky a česká folkloristika

Dorovský, Ivan, in: Les études balkaniques tchèques 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998, Praha, Euroslavica ; 1999, s. 111-120
10

Kon prašanjeto na sozdavanje posebni formi na makedonski chipokoristici

Pastyřík, David, in: Vtor naučen sobir na mladi makedonisti, Skopje, 1995, s. 119-122