Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000036
AutorHlavsová, Jaroslava
Titel

Funkce a adekvátnost vzájemné interpretace mluveného a psaného textu

ErschienenSlovo a slovesnost, 56, č. 1, 1995, s. 15-22
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lingvistika textu
Lingvistika textu
Pragmatika
Klassifikation (EN)Text linguistics
Text linguistics
Pragmatics
Schlagwörterpsanost; mluvenost; interpretace; folklor; čeština
Schlagwörter (DE)Schriftlichkeit; Sprachlichkeit; Interpretation; Tschechisch
AnmerkungTexty primárně psané nebo primárně mluvené a okolnosti i důsledky jejich převodu do formy opačné; rozdíly demonstrovány na textech folklórních (produkt orální tradice) a kanonických (projev písemného textu).
Mediumarticle
URLsas.ujc.cas.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ke vztahu mluveného a psaného textu (srovnání mluveného a psaného vypravování) / Müllerová, Olga
Členění odborného textu psaného a mluveného / Světlá, Jindra
O jazykových prostředcích souvislého psaného nebo mluveného textu / Kraus, Jiří
Tak se vzájemně osolte! / Hlavsová, Jaroslava
Interpretace literárního textu / Hoffmannová, Jana
Interpretace textu a rétorika / Kraus, Jiří
Jazyková interpretace textů. Soubor textů / Vaňková, Jana