Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hlavsová, Jaroslava lieferte 246 Treffer
1

Funkce a adekvátnost vzájemné interpretace mluveného a psaného textu

Hlavsová, Jaroslava, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 1, 1995, s. 15-22
2

Jazyk politiky

Hlavsová, Jaroslava, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 26-41
3

Jazyk jako součást životního stylu

Hlavsová, Jaroslava, in: Český lid, 84, č. 4, 1997, s. 332-336
4

Čeština v České republice jako jazyk "nevlastní"

Hlavsová, Jaroslava, in: Slovo a slovesnost, 58, č. 3, 1997, s. 185-196
5

Jazykové normy zdvořilosti a životní styl

Hlavsová, Jaroslava, in: Přednášky z 40. běhu LŠSS [PřednLŠSS 40], Praha, UK ; 1997, s. 20-26
6

Jazyk a kultura

Hlavsová, Jaroslava, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 9-18
7

Dobrou komunikací k profitu

Hlavsová, Jaroslava, in: Profit (Praha), č. 26, 1993, s. 8, v příl., 1.7.1993
8

Regionální aspekt v jazyce Hovorů s T. G. Masarykem

Hlavsová, Jaroslava, in: O Čapkových Hovorech s T. G. Masarykem, Praha, Academia ; 1994, s. 115-123
9

Jazyk Jiřího Suchého

Hlavsová, Jaroslava, in: Týdeník Rozhlas (Praha), č. 45, 1999, s. 11
10

Na okraj poznámek Petra Sgalla k ochuzování spisovné češtiny

Hlavsová, Jaroslava, in: Slovo a slovesnost, 51, č. 1, 1990, s. 63