Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Slovo a slovesnost lieferte 873 Treffer
1

Rétorika - dicsiplína moderní

Kraus, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 35, 1974, s. 136-142
2

Ideologické a sociální aspekty antroponomastiky

Knappová, Miloslava, in: Slovo a slovesnost, 39, 1978, s. 335-337
3

O vzniku příslovcí z frazeologických spojení

Knappová, Miloslava, in: Slovo a slovesnost, 35, 1974, s. 15-20
4

K otázkám adverbializace

Knappová, Miloslava, in: Slovo a slovesnost, 34, 1973, s. 150-157
5

Další konference o kultuře řeči

Buchtelová, Růžena; Palková, Zdena, in: Slovo a slovesnost, 27, 1966, s. 383-384
6

Příspěvek k aplikaci některých sociolingvistických metod na výzkum výslovnosti slov přejatých

Buchtelová, Růžena, in: Slovo a slovesnost, 32, 1971, s. 45-54
7

K technice výběru skupiny posuzovatelů pro hodnocení výslovnosti slov přejatých

Buchtelová, Růžena, in: Slovo a slovesnost, 35, 1974, s. 202-205
8

Konference o kultuře řeči v NDR

Buchtelová, Růžena; Palková, Zdena, in: Slovo a slovesnost, 38, 1977, s. 252-253
9

Před vydáním příručky "Výslovnost spisovné češtiny 2"

Buchtelová, Růžena; Švestková, Ludmila, in: Slovo a slovesnost, 38, 1977, s. 153-157
10

Celostátní konference o syntaxi a jejím vyučování

Piťha, Petr; Čechová, Marie, in: Slovo a slovesnost, 41, 1980, s. 254-256