Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pragmatics lieferte 1337 Treffer
1

Převážně o jazyce politiky

Novák, Pavel, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 69-71
2

Konverzační analýza (encyklopedické heslo)

Nekvapil, Jiří, in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 110-112
3

Feedback dynamics between written and spoken

Daneš, František, in: Writing vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 47-54
4

Dimensionen der Beziehung von Schriftlichkeit und Mündlichkeit in der sprachlichen Kommunikation

Kořenský, Jan, in: Writing vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 187-192
5

Analýza diskurzu (ve světle nových publikací)

Hoffmannová, Jana, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 2, 1996, s. 109-115
6

K rozsahu a obsahu pojmu mluvený jazyk

Kraus, Jiří, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 12-18.
7

Sjednocující a rozrůzňující faktory v mluvené komunikaci

Chloupek, Jan, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 33-38.
8

O pragmatických aspektech jazyka

Uličný, Oldřich, in: Češtinář, 2, č. 2, 1991-92, s. 32-35
9

Příspěvek k problému "předpoklady literárního dorozumívání"

Pavelka, Jiří, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 44, č. D 42, 1996, s. 87-94
10

Jazyk ironie

Trost, Pavel, in: Slovo a slovesnost, 58, č. 2, 1997, s. 81-85