Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001247
AutorDejmek, Bohumír
Titel

Vhodnost jednotlivých slovotvorných typů urbanonym v komunikaci

ErschienenOnomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 12-19
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jména zeměpisná místní
Jména zeměpisná pomístní
Tvoření slov
Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Place names
Minor place names
Word formation
Czech in society and practice
Schlagwörterurbanonyma; typy slovotvorné; čeština; tvoření slov
Schlagwörter (DE)Urbanonyme; Tschechisch; Wortbildung
AnmerkungNa materiálu z Hradce Králové, jména z let 1965-91
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1247
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jména ulic a vhodnost jejich jednotlivých slovotvorných typů v komunikaci. Na materiálu z Hradce Králové / Dejmek, Bohumír
Počítačové zpracování vybraných slovotvorných typů v češtině / Klímová, Jana
Pragmatické příznaky některých slovotvorných typů v současné němčině / Šimečková, Alena
Role jednotlivých účastníků televizního diskusního pořadu jako typu institucionální komunikace / Slezáková, Markéta
Toponyma v poezii. (Zamyšlení nad funkcí toponym v Šiktancově básni Leden ze sbírky Český orloj) / Dejmek, Bohumír
Frekventované nespisovné jevy a jejich pozice v národním jazyce / Dejmek, Bohumír
Hydronyma v Hradci Králové. (Pozice hydronym mezi urbanonymy) / Dejmek, Bohumír