Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Onomastický zpravodaj ČSAV lieferte 71 Treffer
1

Čtvrtá celopolská onomastická konference

Šrámek, Rudolf; Knappová, Miloslava, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 25, 1984, s. 191-199
2

Sociolingvistický a právní aspekt změny příjmení v Polsku

Knappová, Miloslava, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 25, 1984, s. 155-156
3

Bibliografie české onomastiky 1984

Nováková, Marie, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 27, 1986, s. 254-300
4

Soupis onomastických prací profesora dr. Pavla Trosta

Nováková, Marie, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 29, 1988, s. 254-257
5

Soupis onomastických prací Slavomíra Utěšeného (v chronologickém uspořádání)

Nováková, Marie, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 30, 1989, s. 192-195
6

Oprava u Roubíkovy zaniklé vsi Křikava

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 278
7

Odešel Jaromír Spal

Nováková, Marie, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 249
8

Za Rudolfem Turkem

Boháč, Zdeněk, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 259
9

Osemdesiatročný PhDr. Vlado Uhlár

Majtán, Milan, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 261
10

Cihlář, Korytář, Krytinář, Návozník, Páleník

Šrámek, Rudolf, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 283