Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jména zeměpisná pomístní lieferte 1098 Treffer
1

Apelativa s významem 'červená země' v pomístních jménech v Čechách

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 243-247
2

Standardizované versus komunikační formy českých hydronym a oronym v neoficiální sféře

Malenínská, Jitka, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 319-323.
3

K souvislosti starých obchodních cest s oronymií Českého středohoří

Malenínská, Jitka, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 17-19
4

Onymický systém hydronym na Zlínsku

Kolařík, Josef, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 163-169
5

Onymický systém hydronym a oronym v Brně

Skutil, Jan, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 195-198
6

Jsou-li názvy čs. těžkých pevnostních objektů v severovýchodních Čechách z let 1935-1938 jména pomístní?

Klimeš, Lumír, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 147-150
7

K českým jménům tekoucích vod motivovaným charakterem vody a řečiště

Malenínská, Jitka, in: Hydronimia słowiańska. Tom 2 : Materiały z międzynarodowej konferencji hydronimicznej Mogilany, 20-24 IX 1994 r, Kraków, Instytut Języka Polskiego ; 1996, s. 59-62
8

Możliwość wykorzystania zbioru nazw terenowych z obszaru Czech dla projektu Hydronymia Europaea

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Hydronimia słowiańska. Tom 2 : Materiały z międzynarodowej konferencji hydronimicznej Mogilany, 20-24 IX 1994 r, Kraków, Instytut Języka Polskiego ; 1996, s. 63-67
9

Boží muka

Švestková, Ludmila, in: Naše řeč, 79, č. 3, 1996, s. 165-167
10

Kání nebo Kalný vrch u Strakonic

Cvrček, Jan Zdeněk, in: Výběr (České Budějovice), 32, č. 1, 1995, s. 54-55