Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach urbanonyma lieferte 444 Treffer
1

O zmenách názvov ulíc a námestí

Dvonč, Ladislav, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, č. 32-33 (1991-92), 1992, s. 20-25
2

Názvy jako nedílný prvek společného městského prostředí

Handke, Kwiryna, in: Brno - město uprostřed Evropy : Referáty z mezinárodní konference konané ve dnech 2.-4. prosince 1993, Brno, Magistrát města Brna ; 1994, 179. s.
3

Baletní sály mají jména

bez autora, in: Metro (Praha), č. 172, 2018, s. 10, (13. 9.)
4

Problém definování urbanonym

Šrámek, Rudolf; Šrámková, Marta, in: Spisane słowa, formy i myśli : Prace ofiarowane Profesorovi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, Poznań, Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne ; 2008, s. 43-50
5

Some remarks on cultural connotations of urbanonyms and idiomacity in a contrastive perspective

Szerszunowicz, Joanna, in: Acta onomastica, 51, č. 2, 2010, s. 547-555
6

Moravské předměstí v Hradci Králové

Diblík, Jan, in: Naše řeč, 75, č. 2, 1992, s. 112
7

Urbanonymie a její vývojové tendence v českých, zvláště pražských proměnách

Knappová, Miloslava, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 153-157
8

Názvy veřejných prostranství v současném Brně

Kneselová, Helena, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 168-171
9

Uppsalský místopis

Suk, Jaroslav, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 228-234
10

Proměny pražské urbanonymie

Knappová, Miloslava, in: Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS [PřednLŠSS 37-38], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 33-38