Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach urbanonyma lieferte 444 Treffer
1

O zmenách názvov ulíc a námestí

Dvonč, Ladislav, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, č. 32-33 (1991-92), 1992, s. 20-25
2

Názvy jako nedílný prvek společného městského prostředí

Handke, Kwiryna, in: Brno - město uprostřed Evropy : Referáty z mezinárodní konference konané ve dnech 2.-4. prosince 1993, Brno, Magistrát města Brna ; 1994, 179. s.
3

Problém definování urbanonym

Šrámek, Rudolf; Šrámková, Marta, in: Spisane słowa, formy i myśli : Prace ofiarowane Profesorovi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, Poznań, Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne ; 2008, s. 43-50
4

Some remarks on cultural connotations of urbanonyms and idiomacity in a contrastive perspective

Szerszunowicz, Joanna, in: Acta onomastica, 51, č. 2, 2010, s. 547-555
5

Baletní sály mají jména

bez autora, in: Metro (Praha), č. 172, 2018, s. 10, (13. 9.)
6

Plán města Uherské Hradiště z přelomu 18. a 19. století

Čoupek, Lukáš, in: Východní Morava (Brno), 3, 2013, s. 165-167
7

V Brně také o urbanonymech

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 5, č. 4, 1994-95, s. 117-119
8

Moravské předměstí v Hradci Králové

Diblík, Jan, in: Naše řeč, 75, č. 2, 1992, s. 112
9

ZUŠ Na Střezině

Diblík, Jan, in: Hradecké noviny (Hradec Králové), 1, č. 21, 1992, s. 3., 24.10.1992
10

Urbanonymá v procese spoločenských zmien 90. rokov v európskych postsocialistických krajinách

Odaloš, Pavol, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 80-87