Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kbs lieferte 8334 Treffer
41

Z dziejów Białorusi i Litwy

Szarłowski A. - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1894, I, 196-217
42

Rok 1847 na Białorusi. (Kart, z dziejów poddaństwa)

Gliński Fr. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1884, nr. 4, s. 19. nr. 5, s. 18
43

Hanza nad i Dźwiną w 13 w., szkic hist. (Siedm dokumentów objaśniających stosunki Białorusi i Smoleńska z Hanzą)

Laguna Stosław - Pis. zbiór. I 1859, II, 232-73
44

Cyfr kilka - wspomnień kilka

Cz. Mińszczyzna - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1901, II, nr. 33
45

O zabytkach na Białorusi

Wołodkowicz Józef - Wędrowiec. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki i przekłady z literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodniczych, przemysłu i technologii, rozmaitości, itd. 1897, s. 818
46

Z wycieczki na Białoruś

Iłgowski J. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1891, nr. 36, 37, 38
47

Ludzie i kwiaty nad Niemnem

Orzeszkowa E. - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1888, s. 1-15, 675-703
48

W dolinie Biebrzy

Gloger Z. - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1892, (VI), 1-18
49

Podróż Niemnem

Gloger Z. - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1888, s. 30-84, 247 305
50

Własność ziemska w guberniach litewskich i białoruskich

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1885, nr. 4