Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kbs lieferte 8334 Treffer
11

Archiwa witebskie i mohylewskie

Antoni J. dr. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1885, nr. 18, s. 15, nr. 19, s. 20, nr. 20, s. 19
12

O dziele Grygorowicza pt. Archiwa Rusi Białej

(Podczaszyriski) - Dziennik warszawski 1825, I, 357-77
13

Ostatnie pragnienie Stanisława Siestrzeńcewicza Bohusza (metropolii mohylewskiej)

Godlewski Michał - Przegl. hist. 1908, (VI), 83-99
14

Siestrzeńczewicz Bohusz, metropolita

- Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1827; Przegl. kat. 1870, s. 588, 629, 554, 661, 687, 693, 712, 740, 759, 768
15

Cieciszowski Kasper, arcybiskup mohilewski, metropolita całej Rosyi, np. Bodzantowicz K. S.

- Biblioteka Ossolińskich. Lwów. 1865, VI, 91-148
16

Zdobnictwo białorus. w kościele Cimkowickim

Nałęcz Michał - Tygodnik illustrowany 1908, I, 378
17

Dzieje zniweczenia św. unii na Białorusi i Litwie w świetle pamiętników Siemaszki

Chotkowski Wład. - Kraków 1898, 8, s. 205, kor. 3 20
18

Z dyecezyi mińskiej: Parafia Swojatycze-Darewo. Odb. z Dzień. pozn.

- Poznań 1896, str. 8
19

Monaster bazyliański w Ladach na Białej Rusi. Odb. Przegl. powsz

Giżycki J. - Kraków 1891, 8, s. 26, hal. 60
20

Katolicyzm na Białorusi

Batiuszkow P. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1891, nr. 22, s. 9