Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kbs lieferte 8334 Treffer
31

Pieśniarze młodej Białorusi (studyum)

Jankowski Jerzy - Przegląd Krajowy. Czasopismo społeczne. Kraków-Lwów 1909, dz. lit., nr. 7, 8
32

Przyczynek kalendarzowy do literatury białoruskiej

Jelski Al. - Przegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1889, nr. 29, s. 13
33

Białoruski rękopism z XVI w.

Chleb(owski) Br. - Ateneum Warszawa. 1887, 11,358-61
34

Pan Tadeusz na Białorusi

A. S. - Tygodnik illustrowany 1887, II, 429
35

Pieśniarz białoruski (Marcinkiewicz, tłumacz P. Tadeusza)

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1885, nr. 10, s. 21
36

Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fant, opowiadaniach, poprzedzone kryt. rzutem oka na liter, białorus. przez R. Podbereskiego i z ryc. Raźńkowskiego. Wydał Rom. Podbereski. Tomów 4.

Barszczewski Jan - Pet. 1844-45, 8°, t. I, s. XLIV i 95, t. II, s. 113, t. III, s. 91, t. IV, s. 72
37

Poszukiwaniaarch. w gubernii mohylewskiej, powiecie rohaczewskim, bychowskim

Cercha Stan. - Mat. antr. etn. 1896, (I), 94-108
38

Sopodźko Tytus+ Przyczynek do archeologii białorus

- Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1891, I, 156-60
39

Starożytności białorus. Rec. Sokołowski Mar.

Sementowskij - Kwartalnik historyczny 1891, (V), 615-8
40

Uwagi nad grobami odkrytymi w gubernii mińskiej, w powiecie borysowskim

A. P. - Tygodnik petersburski 1838, s. 25