Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kbs lieferte 8334 Treffer
111

Franko Iwan dr. Poeta zdrady, p. Patryota polski

- Warszawa 1897
112

Mickiewicz w literaturze rusko-ukraińskiej

Ogonowski Emilian - Pam. Mickiew. 1888. s. 168-73
113

»Pochid Sobieskoho pid Wideń r. 1683«. Rec. August Sokołowski

Kaczała Stefan - Nowa Reforma. Kraków 1882, nr. 141
114

Ślady wpływu ruskiego na staropolskie piśmiennictwo

- Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1877, s. 587, 596
115

Klonowicz Sebastyan i jego poemat o Rusi.

Kantecki A. - Przewodnik naukowy i literacki. Dodatek do 'Gazety Lwowskiej'. Lwów. 1875, (III), 918-944 i 1044 - 1053
116

Lech, Czech i Rus: (Kilka słów wyjaśnienia dla dziennika »Rossija«)

Szaniawski A. - Odb. z Przegl. kat. 1907, 8°, s. 15
117

Powitanie pierwszego rus. biskupa stanisławowskiego

Parylak - Z górnych chwil życia, s. 62-3
118

Na zgon Fed’kowicza, wiersz

(Parylak Piotr) - Z górnych chwil życia. Krak. 1906, s. 60-1
119

Internat rus. i wychowanie poza szkołą, sprawozdanie

Kalinka Wal. - Kraków 1886, 8, s. 19
120

Stosunek Polaków i Rusinów do internatu rus.

Kalinka Wal. - Lwów 1884, 8, s. 22, hal. 60