Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kbs lieferte 8334 Treffer
91

Przysłowia bia-łorusk. z powiatu nowogródzkiego

Dybowski Wład. - Zbiór wiad. antr. 1881, (V), 3-23, w odb. s. 23
92

Słów kilka o tworach fantazyi ludu na Białorusi

Suryn F. - Tygodnik illustrowany 1873, I, 58
93

Jeszcze słów kilka o zwyczajach i pieśniach ludu w gubernii mińskiej

Wacława - Tygodnik illustrowany 1869, II, 66, 76
94

Kilka słów o zwyczajach ludu w gub. mińskiej

Kamiński - Tygodnik illustrowany 1867, II, 195
95

Przesądy Białorusinów

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1840, s. 25
96

Zabytki mitologii słowiańskiej w zwyczajach ludu na Białej Rusi.

- Dziennik wileński 1817, II, 396
97

Odrodzenie Białorusi

Doroszenko D. - Przegląd Krajowy. Czasopismo społeczne. Kraków-Lwów 1909, nr. 3
98

Białorusini

Zubowicz Piotr - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1909, nr. 26
99

Białoruś i Białorusini

Zubowicz Piotr - Biblioteka warszawska 1910, dod. Praca. I, 1-23, 1-19
100

Naród w Słowiańszczyźnie zapomniany

G. - Tygodnik illustrowany 1908, I, 461