Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kbs lieferte 8334 Treffer
101

Zagadnienia narodowe białorus

Romer M. - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1907, s. 374, 387, 400, 413, 424
102

Białorusini

Karłowicz Jan; Aleks. Jabłonowski - Polska, obrazy i opisy. Lw. 1906, I, 87-91
103

Lud Białorusi

Górski St. - Tygodnik illustrowany 1906, II, 656
104

Książka o Litwie i Białorusi. Odb. z Czasu

S. - Kraków 1883, 8, s. 16
105

Siły ekonomiczne kraju zachodniego. Białoruś. (Ludność, Rolnictwo, Przemysł i handel, Finanse, Oświata, Moralność)

Dob. M. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1883, nr. 38, 41, 43, 46; 1884, nr. 3, 8, 16
106

Pogadanki o niebie i ziemi, przerobił z ukraińskiego H. W.

W. H. - Warszawa 1885, 8, s. 66
107

Żywioł ruski w literaturze polskiej

Tretiak J. - Pam. III zjazdu historyków. Krak. 1900, s. 7
108

Ukraińska rytmika ludowa w poezyach B. Zaleskiego. Odb. z Księgi pam. uniw. lwów.

Kolessa Aleks. - Lwów 1900, 8 większa, s. 78
109

Marya Malczewskiego w przekładach małoruskich i białoruskich

Jelski Al. - Przegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1889, nr. 7, s. 12
110

Mickiewicziana (wzmianki o Mick. u Rusinów)

Leszek Leski - Warta 1889, s. 6690, 6713, 6719