Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kbs lieferte 8334 Treffer
61

Białoruś. Kilka słów o poezyi prostego ludu; o jego muzyce, śpiewie, tańcach

Rypiński Aleks. - Paryż 1840, 16°, s. 228
62

Pieśni białoruskie z powiatu dziśnieńskiego, gubernii wileńskiej

Ćerny Adolf - Zbiór wiad. antr. 1895, (t. 18), 192-225
63

Pieśni białoruskie z powiecie lidzkiego

Biruta - Zbiór wiad. antr. 1892, (16), 238-51, w odb. s. 13
64

Dodatek do pieśni białoruskich z powiatu sokolskiego

Baudouin de Courtenay - Zbiór wiad. antr. 1895, (t. 18), 225-31
65

Pieśni białorusko-polskie z powiecie Sokolskiego

Baudouin de Courtenay - Zbiór wiad. antr. 1892, (t. 16), 219 - 37, w odb. s. 20
66

Dumki białoruskie ze wsi Głębokiego w powiecie lidzkim

Weryho Wład. - Zbiór wiad. antr. 1889, (t. 13), 84-103
67

Z białoruskich piosnek

Kuczyński Józ. - Kuryer Warszawski 1883, nr. 260 b, 267 b
68

Pieśń białoruskie o Kościuszce

Płomieńczyk - Dziennik poznański 1882, nr. 68
69

Dwie pieśni białorus

- Dziennik literacki. Lwów 1862, s. 620
70

Hutorka staroho dieda

- Dziennik literacki. Lwów 1861, s. 714