Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kbs lieferte 8334 Treffer
51

Notatki z wycieczki po gubernii mińskiej

Jelski Aleks. - Tygodnik powszechny. Warszawa 1880, s. 132, 150, 163, 180, 202
52

Obrazy z wybrzeży Niemna

Korotyński W. - Tygodnik powszechny. Warszawa 1882, s. 445, 459, 695, 709, 731, 713. 763, 779; 1883, s. 316, 331, 340, 358, 381, 396, 412; 1884, s. 193, 211. 230, 246, 268, 283, 292, 315, 331, 347, 364. 379, 394
53

W stolicy Białorusi

Górski Stef. - Tygodnik illustrowany 1905, II, 847
54

Mińsk

Syrokomla Wład. - Teka wileńska. Wilno. 1857, I, 173-232, II. 133-204
55

Kilka artykułów Tomasza Dybowskiego, p. t. Białoruś, ogłoszonych w Przeglądzie rolniczym

Witeblanin - Tygodnik petersburski 1852, s. 666
56

Wspomnienia z podróży po Litwie, Rusi czarnej i białej

Majorkiewicz Jan - Przegl. nauk. 1843, 111,209, 316, IV, 41
57

Szkic północnej Białorusi

Barszczewski Jan - Rocz. lit. 1843, s. 193-201
58

Statystyka Białorusi

- Tygodnik petersburski 1834, s. 503
59

Uwagi Galicyanina w podróży do Litwy i Białorusi w lecie 1822. (Radziwiłłów, Dubno, Kobryń, Wilno, Mohyłów, Szkłów). Rożni

K. L. - Lwów 1824
60

Rzut oka na poezye ludu białoruskiego

Chrapowicki J. - Rubon, Wilno 1845, I, s. 35