Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Moudří milují pověsti lieferte 23 Treffer
1

Glagoly ob"jasnenija v raznych podgruppach slavjanskich jazykov

Rudenka, Alena, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 57-64
2

Pragmatické vstupy do syntaxe

Hirschová, Milada, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 69-74
3

Potřebujeme v naší kultuře práci?

Janovec, Ladislav; Wildová, Zuzana, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 75-80
4

K nejstarším českým rétorikám a učebnicím kazatelství

Kraus, Jiří, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 81-87
5

Smutek Jana Čepa

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 89-97
6

Žehnací modlitba

Lašťovičková, Michaela; Grygerková, Marcela, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 99-102
7

Funkční aspekty sekularizace v kontextu žurnalistické komunikace

Minářová, Eva, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 103-110
8

Ví Bůh, nebo Výbuch?. Dvě slovní hříčky a jejich cizojazyčné překlady

Sojka, Pavel, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 111-120
9

Význam a funkce prozodie v akusticky nepříznivém prostředí

Vlčková-Mejvaldová, Jana; Dohalská, Marie, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 131-137
10

Ideologie a pravopis

Velčovský, Václav, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 121-130