Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2015CZ101423
AutorLašťovičková, Michaela; Grygerková, Marcela
Titel

Žehnací modlitba

ErschienenMoudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 99-102
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
Schlagwörterčeština; styl; žánry; prostředky jazykové; modlitby
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Sprachmittel
AnmerkungŽánrová charakteristika ustáleného typu textu s danou strukturou, poetičnost a symboličnost jazyka.
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/101423
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Svědčí existence církevního slangu o narušení etických zásad v komunikaci s Bohem? / Lašťovičková, Michaela
Kněží jako nositelé spisovnosti? O oficiálních mluvených projevech kněží / Grygerková, Marcela
K žánru modlitby (na příkladech z katolického Českého misálu) / Grygerková, Marcela
K jazyku modliteb v katolickém Českém misálu / Lašťovičková, Michaela
Využití/zneužití náboženských prvků v reklamě / Grygerková, Marcela
Dětské modlitby / Grygerková, Marcela
Modlitba ve stáří / Bayerová, Naděžda