Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2015CZ101429
AutorVlčková-Mejvaldová, Jana; Dohalská, Marie
Titel

Význam a funkce prozodie v akusticky nepříznivém prostředí

ErschienenMoudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 131-137
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Fonetika
Klassifikation (EN)Phonetics
Schlagwörterčeština; fonetika; prozódie; komunikace
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Phonetik (Lautlehre); Kommunikation
AnmerkungZvukové vlastnosti promluv dispečerů na seřaďovacím nářadí, analýza konkrétní promluvy, která signalizovala blížící se nehodu.
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/101429
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Prozodie oslovení, pochvaly a napomenutí v promluvách učitelů. Pilotní studie / Vlčková-Mejvaldová, Jana
Prozodie, cesta i mříž porozumění. Experimentální srovnání příznakové prozodie různých jazyků / Vlčková-Mejvaldová, Jana
Srovnání expresivní prozodie v češtině, francouzštině a srbštině a její srozumitelnost pro nerodilé mluvčí / Vlčková-Mejvaldová, Jana
Význam vs. funkce a sémiotika / Kořenský, Jan
Význam a funkce prostorových názvů v češtině / Hauser, Přemysl
Trvání českých samohlásek - funkce a forma / Dohalská, Marie
Staroslověnské sloveso mošti (v7zmošti), funkce a význam / Pallasová, Eva