Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2015CZ101422
AutorKvapilová Brabcová, Radoslava
Titel

Smutek Jana Čepa

ErschienenMoudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 89-97
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
Schlagwörterčeština; Čep, Jan; jazyk autorský; prostředky jazykové
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Autorensprache; Sprachmittel
AnmerkungVyjádření smutku v díle J. Čepa. Analýza románu Hranice stínu (1935), použitá substantiva, slovesa adjektiva
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/101422
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Vlastní jména v textech Jana Čepa / Komárek, Karel
Radost a smutek v Pamětech Františka Jana Vaváka / Timofejev, Dmitrij
K některým aspektům slovesného umění Jana Čepa / Hora, Petr
Váš J. Č. Korespondence Jana Čepa s Josefem Vašicou / Pavera, Libor
Nedožité osmdesátiny F. Cuřína / Kvapilová Brabcová, Radoslava
Ke konotaci v češtině / Kvapilová Brabcová, Radoslava
Litery se sázejí nebo sází? / Kvapilová Brabcová, Radoslava