Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2015CZ101421
AutorKraus, Jiří
Titel

K nejstarším českým rétorikám a učebnicím kazatelství

ErschienenMoudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 81-87
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Rétorika
Rétorika, umění mluvit a jednat s lidmi
Klassifikation (EN)Rhetoric
Rhetoric
Schlagwörterrétorika; kázání; příručky; latina; čeština
Schlagwörter (DE)Rhetorik; Handbücher; Latein; Tschechisch
AnmerkungVývoj kazatelské rétoriky, základní příručky (od antiky po Komenského).
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/101421
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K poetice a stylu barokního kazatelství / Pavera, Libor
K českým a polským pranostikám / Pastyřík, Svatopluk
K učebnicím a vyučování českému jazyku na základní škole / Blažek, Josef
Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích / Boček, Vít
Poznámky k českým názvům rostlin / Havlová, Eva
Utraktistická úcta k českým světcům / Halama, Ota
Popularizace jazykovědy Českým rozhlasem / Zeman, Jiří